బంగారం ధర ఎందుకు పెరుగుతుంది?

బంగారం ధర

బంగారం ధర మనదేశంలో ఎందుకు పెరుగుతుంది? మనదేశంలో గోల్డ్ రేటు పెరగడం అనేది ముఖ్యంగా రెండింటి మీదా ఆధారపడి ఉంటుంది. 1.గోల్డ్ రేటు అనేది ఇంటర్నేషనల్ గోల్డ్ ప్రైస్ మూవ్ మెంట్ మీద  ఆదారపడి ఉండడం మొదటి కారణం.2.మన దేశంలో అమెరికా డాలర్ రేటు ఇండియన్ రుపాయల్లో ఎంత ఉంది అనే దాని పైన రెండో కారణం అదారపడి ఉంటుంది. దేశంలో ట్రేడింగ్ జరిగే మల్టికమోడిటి ఎక్సేంజి( ఎం.సి.ఎక్స్) గోల్డ్ ఇతర మెటల్స్ రేట్లు ఈ రెండింటి