సినిమా సక్సెస్ లో ఏ సినీ విభాగానికి ఎంత శాతం దక్కుతుంది.

cinema success

సినిమా సక్సెస్ లో ఏ సినీ విభాగానికి ఎంత శాతం దక్కుతుంది. కథ 10 % కథనం,కధనంలోని, ఇంటెన్సిటి- ఫీలింగ్స్,ఎమోషన్స్= 15 % దర్శకుడి టేకింగ్ 15 % నటుల నటన(10% అంగీకం, 10% వాచికం, 10% అభినయం)= 30% కెమెరామెన్ ప్రతిభ 10 % సంగీతం 10 % ఎడిటింగ్. 10 % + బయటకు కనపడని మరో 100 % బయటకి కనపడని మిగితా అన్ని క్రాఫ్టుల సమిష్టి క్రుషి 25% సమస్తం వెనుక