మేష రాశిలో జన్మించిన వారి జాతకం

మేష రాశిలో జన్మించిన వారి జాతకం మీ శరీరము చాలా శక్తి వంతమైంది.మీరు దేహదారుఢ్య వృత్తులకు చక్కగా సరిపోతారు.కాని మీరు చేసే పనుల్లో మితిమీరిన వేగం,ముందస్తు ఆలోచనలు

Read more

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారి జాతకం

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారి జాతకం. స్థిరత్వం, ఆనందం,వాత్సల్యం, ధృడత్వం, అచంచలమైన నిశ్చయత్వం మీకు మూల సూత్రాలు.మీరు ఏ పని చేసిన నిదానంగా ఎంతో ఆలోచించి ప్రణాళిక

Read more

మిధున రాశిలో జన్మించిన వారి జాతకం

మిధున రాశిలో జన్మించిన వారి జాతకం. అనేక రకాల మనస్తత్త్వాలతో ,విభిన్నరకాల మనషులతో మీరు కొత్త పాత తేడా లేకుండా కలిసిపోగలరు.ఇతరులను అర్థంచేసుకోవడంలో ,మంచి చెడ్డలను విమర్శించడంలో

Read more

కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారి జాతకం

కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారి జాతకం. మీ మనస్సు ఒకసారి పరిపూర్ణ ఉత్సాహంతో తొణికిసలాడుతుంది.మరోసారి నిరాశ నిస్ప్రహలు మిమ్మల్ని ముంచి ఎత్తుతాయి.అమవాస్య ,పూర్ణిమలకు సముద్రంలో ఆటుపోట్లు వచ్చినట్లు

Read more

సింహ రాశిలో జన్మించిన వారి జాతకం

సింహ రాశిలో జన్మించిన వారి జాతకం. మీకు సంకల్పబలం,ఆత్మ విశ్వాసం,అభిమానం,పట్టుదల ఎక్కువ.అందరికన్న ఉన్నత స్థాయిలో ఉండాలనే కోరిక. మీ మాట పాటిస్తే ఇతరులు పాటిస్తే వారు బాగుపడుతారనే

Read more

కన్యరాశిలో జన్మించిన వారి జాతకం

కన్యరాశిలో జన్మించిన వారి జాతకం ఇతరులమీద వాత్సల్యం, అభిమానం, బంధుప్రేమ, మీ బాధలను ,శ్రమను ఇతరులు గుర్తించాలని కోరుకోవడం మీ స్వభావంలో ప్రధానంగా కనపడుతాయి.మీ మనసు సుకుమారమైంది.సున్నితమైన

Read more

తులరాశిలో జన్మించిన వారి జాతకం

తులరాశిలో జన్మించిన వారి జాతకం మీరు అందరితోని సమన్యాయంగా ఉంటారు.మీరు ఇతరులకు చేయవల్సిన పనులు, ఈయవల్సిన వస్తువులు, డబ్బు, అలాగే మీకు ఇతరులు ఇయాల్సినవి, చేయాల్సినవి బాగా

Read more
error: Content is protected !!